Każda Puszka Cenna. Króle to wiedzą!

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska”

Uczestnicy V Biegu 3 Króli w Białych Błotach wezmą udział we wdrażaniu „Rekomendacji ekologicznych – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”, dzięki czemu otrzymają bezpłatnie napoje w limitowanej serii aluminiowych puszek Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie prowadzona zbiórka pustych puszek, będąca zachętą dla uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami.

Korzystając z „Rekomendacji Ekologicznych” organizator planuje ograniczyć wpływ naszego wydarzenia na środowisko poprzez działania z zakresu zbiórki puszek po napojach i ich przekazania do recyklingu, wyliczonej liczby posiłków oraz wody a także zaangażowania młodzieży do pomocy (wolontariat).

Projekt Every Can Counts (Każda Puszka Cenna) powstał, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem – w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy aktywnego wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii a jej sukces spowodował, że została rozszerzona na inne kraje m.in Austrię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Rumunię i Węgry, a od 2017 roku również Polskę. Po więcej informacji zapraszamy na www.kazdapuszkacenna.pl.

Rejestracja