O biegu

Mt 2: 1-12 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:

A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. [Tekst według Biblii Tysiąclecia]

*  *  *

Pomysłodawcą i organizatorem Biegu 3 Króli jest Aldona Rybka, redaktor Nasze Białe Błota

Bieg 3 Króli to bieg sztafetowy przełajowy, dla sztafet 3-osobowych na dystansie ok. 9 kilometrów (3 km = 1 pętla), po drogach leśnych leżących w granicach Nadleśnictwa Bydgoszcz i w granicach miejscowości Białe Błota, który odbędzie się 6 stycznia 2018 r. (start: godz. 11:00).

W Biegu mogą wziąć udział wszyscy biegacze, którzy zdołają pokonać 3 km. Organizatorzy przewidują klasyfikację sztafetową, która wyłonić ma 4 najszybsze sztafety: męską (M), kobiecą (K), mieszaną (MK) i rodzinną (R). Wyłonieni zostaną najszybsi czyli Król i Królowa Biegaczy. Przewidziano klasyfikacje dodatkowe.

Wszyscy Uczestnicy otrzymają pakiet startowy (www.bieg3kroli.pl/nagrody), a ci, którzy ukończą Bieg – pamiątkowy medal. Po przybyciu na metę na uczestników Biegu będzie czekał posiłek regeneracyjny, w tym napoje gorące (herbata. kawa).

Zapoznaj się z: REGULAMINEM BIEGU 3 KRÓLI

Polub stronę B3K na Facebooku: https://www.facebook.com/BiegTrzechKroli

*  *  *

A teraz kilka słów o niezwykłych gościach w Betlejem, tajemniczych, pogańskich Mędrcach, którzy wyruszyli w daleką i niebezpieczną podróż, aby spotkać Boga-Człowieka i oddać Mu pokłon.

Według Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12), za panowania króla Heroda w Judei, do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa – przybyli ze Wschodu mędrcy (uczeni), prorocy (magowie). Wschodem nazywano wówczas rejon położony za Jordanem: Arabię, Mezopotamię i Persję. Do Jezusa przywiodła ich przepowiednia, że urodził się król żydowski, a doprowadziła gwiazda zwana Gwiazdą Betlejemską, która zatrzymała się nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Pozostanie tajemnicą, w jaki sposób gwiazda stała się dla przybyszów ze Wschodu czytelnym znakiem, który doprowadził ich do Jerozolimy – być może 3 królowie byli astrologami?

Mędrcy, wiedzeni Gwiazdą, wyruszyli w drogę do Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin na podstawie proroctwa w Księdze Micheasza (Mi 5, 1), aby złożyć pokłon i dary narodzonemu królowi żydowskiemu. Po drodze wstąpili na dwór Heroda. Ten, usłyszawszy nowinę, w narodzonym upatrywał rywala. Mędrcy, według Ewangelii weszli do domu, w którym przebywali Maria i Józef z Jezusem, ofiarowali mu mirrę, złoto i kadzidło. Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.

Mędrcy oddali pokłon Dzieciątku i złożyli Mu dary: mirrę, kadzidło i złoto. Św. Mateusz nie podaje imion ani liczby przybyszów, jednak z uwagi na 3 dary uznaje się, że było ich trzech. W X wieku pielgrzymi otrzymali imiona: Kacper (Kasper), Melchior i Baltazar (Balthasar). W kolejnych wiekach dodano mędrcom cech według ras ludzkich, a nawet zmieniono pochodzenie z trzech kontynentów: Azji, Afryki i Europy, w sposób:

KACPER przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę ciemnoskóry Afrykańczyk;

MELCHIOR jako dający złoto Europejczyk lub jako Hindus lub człowiek w szatach perskich;

BALTAZAR to według doniesień król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło; w niektórych zaś przekazach pojawia się ubrany w szaty europejskich monarchów.

Wędrówka Mędrców/Królów mogła trwać od kilku miesięcy do dwóch lat bowiem dzieci do tego wieku kazał wymordować król Herod.

Sądząc po darach, które mędrcy złożyli małemu Jezusowi, jest prawdopodobne, że byli to ludzie bogaci: mirra i kadzidło były wówczas tak samo cenne jak złoto. Dary, jakie Mędrcy składają Mesjaszowi, symbolizują uwielbienie. W ciągu wieków pojawiła się też symbolika darów:

MIRRA ma być zapowiedzią męczeńskiej śmierci;

KADZIDŁO symbolem boskości;

ZŁOTO oznacza władzę królewską

(więcej o symbolice darów: http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-270).

Od przełomu XV/XVI wieku do dzisiaj 6 stycznia w kościołach święci się kadzidło i kredę. Kredą oznacza się drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Jako symbol piszemy poświęconą kredą na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać legendarnych trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lecz pochodzą od pierwszych liter – C+M+B – łacińskiego zdania: „Christus Mansionem Benedicat” – „Niech Chrystus błogosławi ten dom” lub „Christus Multorum Benefactor” – „Chrystus Dobroczyńcą Wielu”. Litera C została w sposób naturalny zastąpiona przez literę K, a wreszcie pod litery K, M, B, podstawiono imiona domniemanych monarchów.

Litery umieszczone na drzwiach oznaczają, że w danym domu mieszka rodzina chrześcijańska. Oznaczenie drzwi ma według podań chronić przed nieszczęściem.

Liturgiczną celebracją złożenia hołdu magów pogańskich Jezusowi, w Kościele katolickim jest uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia, zwana potocznie „świętem Trzech Króli”. To jedno z najstarszych świąt w Kościele; w Kościele wschodnim ustanowione w III w., a na Zachodzie celebrowane od IV w. Epifania czyli Objawienie to ukazanie pogańskim przybyszom w Betlejem Dzieciątka Jezus – Odkupiciela. Mędrcy z Ewangelii Mateusza w ciągu wieków stali się królami. Dlatego w biegu sztafetowym „Bieg 3 Króli” 6 stycznia w Białych Błotach będą występowały królewskie insygnia: korony i berła.

6 stycznia w kościele greckokatolickim i prawosławnym do wigilia świąt Bożego Narodzenia. W Kościele wschodnim święto 6 stycznia obchodzone jest na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie, a w Kościele zachodnim, na pamiątkę pokłonu trzech króli (magów). Jest to uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Dzień ten zamyka cykl świąt Bożego Narodzenia i rozpoczyna karnawał.

Relikwie Trzech Króli przechowywane są w katedrze pw. Św. Piotra i NMP w Kolonii w Niemczech.

W czasie mszy św. 6 stycznia, na pamiątkę darów jakie złożyli królowie, następuje święcenie kredy i kadzidła, a w wielu miastach pojawiają się kolorowe orszaki 3 króli. Zgodnie z tradycją, w tym dniu księża zaczynają obchód kolędowy. W dzień Trzech Króli do szopek ustawionych w kościołach dostawia się figury trzech mędrców.

We Francji i Anglii znany był zwyczaj zabawy w króla migdałowego, który polega na tym, że w jednym z przygotowanych dla gości ciast ukryty był migdał. Ten, kto go znalazł był nazywany królem migdałowym. W ten sam sposób wybierani królową migdałową. Para ta cieszyła się „panowaniem” podczas karnawału.

Rejestracja