Odbierz pakiet przed biegiem! Ważne informacje dla Uczestników

GODZINA STARTU
III Bieg 3 Króli odbędzie się w sobotę 6 styczna 2018 roku – start o godzinie 11:00 w Białych Błotach na placu zlokalizowanym na końcu ulicy Chlebowej, przy ulicy Czeremchy.
Jako pierwsi startują Kacpry w grupach po 20 osób (numery od K1 do K20, następnie od K21 do K40, itd.) w ok. 1-2-minutowych odstępach.

BIURO ZAWODÓW 6 STYCZNIA CZYNNE BĘDZIE OD GODZ. 9:00 DO 10:30!

STAR BIEGU: 11:00!

godz1100

STREFA ZMIAN i TRASA
Strefa zmian zlokalizowana będzie na placu porośniętym trawą. Królewskie Drużyny ustawiają się kolejno od nr 1 do nr 133 według tabliczek z odpowiednim numerem znajdującym się w strefie zmian. Każdy z Króli winien w widocznym miejscu przypiąć numer startowy z odpowiednią literką „K”, „M” lub „B” (wg listy startowej). Po Kacprze biegnie Melchior, a na końcu Baltazar. W czasie biegu istnieje obowiązek trzymania w ręku berła (=pałeczki sztafetowej z chipem) przez każdego z zawodników. Każdy z Królów-biegaczy ma do pokonania ok. 3-kilometrową pętlę bez wzniesień, biegnącą przez las, głównie po drogach piaszczystych.

Na trasie nie przewidziano punktów wodnych. Kawa i herbata dostępne będą w Królewskim Miasteczku Zawodów na placu.
Więcej informacji o trasie, w tym zdjęcia z trasy: http://bieg3kroli.pl/trasa/

PROSIMY NIE PRZECHODZIĆ DO MIEJSCA STARTU/METY = miejsca z dmuchaną bramą startową, aby przekazać pałeczkę kolejnemu Królowi! Prosimy o przekazywanie pałeczek w miejscu stacjonowania drużyny! (miejsca drużyn będą oznaczone tabliczką z danym numerem).
Prosimy osoby wbiegające do strefy zmian aby po oddaniu pałeczki kierowały się bezpośrednio do strefy drużyn by nie doprowadzać to do niechcianych zderzeń zawodników rozpoczynających i kończących bieg!

BIURO ZAWODÓW = ODBIÓR PAKIETÓW
Odbiór pakietów z numerami startowymi będzie możliwy
w czwartek 4 stycznia 2018 r. godz. od 16:00 do 20:00 oraz w piątek 5 stycznia 2018 r. godz. od 09:00 do 20:00 w sklepie GO SPORT zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Kruszwickiej 1 (CH Rondo),
w sobotę 6 stycznia 2018 r. godz. od 09:00 do 10:30 w Białych Błotach na placu przy Czeremchy/Chlebowej.
UPRZEJMIE I BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PAKIETÓW W DNIACH 4-5 STYCZNIA, CO ZNACZNIE USPRAWNI ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W DNIU STARTU!

Pakiety odbieramy za okazaniem dowodu tożsamości.

ODBIÓR PAKIETÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE  jest możliwy po przedstawieniu w Królewskim Biurze Zawodów podpisanego OŚWIADCZENIA(kliknij i pobierz).

Udział OSÓB NIEPEŁNOLETNICH w biegu możliwy jest po udzieleniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody do pobrania: ZGODA 

KACPER jako kapitan Drużyny odbiera pałeczkę sztafetową (berło) w dniu startu w Królewskim Biurze Zawodów w Białych Błotach. Pałeczki oznaczone będą numerami od 1 do 133. Po zakończeniu biegu Kacper oddaje berło i otrzymuje pakiet z medalami dla swojej Drużyny.

PAKIET STARTOWY I NAGRODY
Przygotowaliśmy pamiątkowe statuetki i nagrody. Statuetki za I, II i III miejsca drużynowo otrzyma każdy z Króli będących w drużynie.
Zawody wyłonią
>w kategorii Open (miejsca I)
Króla i Królową Biegu

>w kategorii drużynowej (miejsca I, II i III)
•    drużyna Mężczyzn (M)
•    drużyna Kobiet (K)
•    drużyna Mieszana (MK)
•    drużyna Rodzinna (R)
> w kategoriach specjalnych (miejsca I):
•  Najstarszy Uczestnik
•  Najmłodszy Uczestnik
Po więcej informacji o pakiecie i nagrodach odsyłamy do http://bieg3kroli/nagrody/

NUMERY STARTOWE
Numery startowe 133 Drużyn Królewskich dostępne są TUTAJ LISTA STARTOWA
Kacper, Melchior i Baltazar posiadają numery oznaczone kolejno literami „K”, „M” i „B”. Prosimy o użycie numerów zgodnie z listą startową.
W pakietach odbieramy także agrafki do numerów oraz folie zabezpieczające numer startowy.

DEPOZYT, PARKING
Królewskie Biuro Zawodów wraz z depozytem i toaletami zlokalizowane będzie tuż przy starcie/mecie na placu przy ulicy Czeremchy (koniec ulicy Chlebowej) w Białych Błotach. Co do depozytu – doświadczenie zeszłego roku wykazało, że najlepszym depozytem jest oczekująca w strefie zmian pozostała część Drużyny, która poda np. kurtkę Królowi, który kończy bieg. Na tym samym placu będzie znajdował się także parking.

UCZULAMY I PROSIMY, ABY NIE PARKOWAĆ NA TRASIE BIEGU!

PROGRAM

4 stycznia 2018 r. godz. 16:00-20:00
Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, GO SPORT (CH Rondo) – Królewskie Biuro Zawodów – odbiór pakietów
Uprzejme prosimy o odbiór pakietów startowych dzień przed zawodami. Usprawni to znacznie organizację Biura Zawodów w dniu startu!
5 stycznia 2018 r. godz. 09:00-20:00
Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, GO SPORT (CH Rondo) – Królewskie Biuro Zawodów – odbiór pakietów
Uprzejme prosimy o odbiór pakietów startowych dzień przed zawodami. Usprawni to znacznie organizację Biura Zawodów w dniu startu!
6 stycznia 2018 r. 
Białe Błota, plac przy Czeremchy
Biuro Zawodów – Białe Błota ul. Czeremchy (koniec ulicy Chlebowej)
09:00 – 10:30 – wydawanie Pakietów Startowych w Królewskim Biurze Zawodów, przyjmowanie rzeczy Uczestników biegu do depozytu. Odbiór bereł = pałeczek sztafetowych z chipami. Pałeczki będą wydawane Kapitanowi Drużyny – Kacprowi.
11:00 – otwarcie biegu
11:10 start do biegu Kacprów 3 km, następnie Melchiorów 3 km i Baltazarów 3 km
ok. 12:20 – ostatni Baltazar na mecie; Kacpry oddając pałeczki odbierają medale dla swoich Drużyn
ok. 12:30-13:00 – dekoracje zwycięzców III Biegu 3 Króli i rozdysponowanie nagród
ok. 12:00 – 13:30 poczęstunek 3 Króli
11.30 – 13:30 – odbiór rzeczy z depozytu
13.30 – zamknięcie Królewskiego Biura Zawodów.
Program może ulec zmianie.

WOLONTARIAT
Trasę zabezpieczać będą druhowie OSP Białe Błota. Wolontariusze w Biurze Zawodów będą posiadali żółte czapki.

DOJAZD
Do Białych Błot można dotrzeć samochodem, autobusem lub rowerem. Niezbędne informacje zjedziecie na stronie http://bieg3kroli.pl/dojazd/

POMIAR CZASU
Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipa mieszczonego w pałeczce sztafetowej. Pałeczki zwane berłami – do zwrotu w Królewskim Biurze Zawodów po zakończeniu biegu. Pałeczkę odbiera i zwraca Kacper. Przy zwrocie berła Kacper otrzyma medale dla Swojej Drużyny.

ZABEZPIECZENIE
Na trasie zawodów i przy mecie zapewni służba medyczna z kwalifikowanym ratownikami.

UBEZPIECZENIE
Uczestnicy: zarówno biegacze jak i wolontariusze, zostali objęci specjalną polisą na czas biegu (OWU w regulaminie).

Rejestracja