Odbiór pakietów i inne bardzo ważne informacje dla Króli i Królowych

GODZINA STARTU
V Bieg 3 Króli odbędzie się w poniedziałek 6 styczna 2020 roku – start o godzinie 11:00 w Białych Błotach na placu zlokalizowanym na końcu ulicy Chlebowej, przy ulicy Czeremchy.
Jako pierwsi startują Kacpry w grupach po 20 osób (numery od K1 do K20, następnie od K21 do K40, itd.) w ok. 1-2-minutowych odstępach.

BIURO ZAWODÓW 6 STYCZNIA CZYNNE BĘDZIE OD GODZ. 9:00 DO 10:30!

STAR BIEGU: 11:00!

godz1100

STREFA ZMIAN i TRASA
Strefa zmian zlokalizowana będzie na trawiastym placu. Królewskie Drużyny ustawiają się kolejno od nr 1 do nr 100 według tabliczek z odpowiednim numerem znajdującym się w strefie zmian. Każdy z Króli winien w widocznym miejscu przypiąć lub przykleić numer startowy z odpowiednią literką „K”, „M” lub „B” (wg listy startowej). Po Kacprze biegnie Melchior, a na końcu Baltazar. W czasie biegu istnieje obowiązek trzymania w ręku berła (=pałeczki sztafetowej z chipem) przez każdego z zawodników. Każdy z Królów-biegaczy ma do pokonania ok. 3-kilometrową pętlę bez wzniesień, biegnącą przez las, głównie po drogach piaszczystych. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby. Jeśli zabraknie w Waszej drużynie zawodnika – powiadomcie Organizatora (który ma listę Króli rezerwowych).

Od ulicy Duńskiej nie ma aktualnie dojazdu
z uwagi na budowę ronda turbinowego na ul. Szubińskiej.

Na trasie nie przewidziano punktów wodnych. Kawa i herbata dostępne będą w Królewskim Miasteczku Zawodów – na placu.
Więcej informacji o trasie, w tym zdjęcia z trasy: http://bieg3kroli.pl/trasa/

PROSIMY NIE PRZECHODZIĆ DO MIEJSCA STARTU/METY = miejsca z dmuchaną bramą startową, aby przekazać pałeczkę kolejnemu Królowi! Prosimy o przekazywanie pałeczek w miejscu stacjonowania drużyny! (miejsca drużyn będą oznaczone tabliczką z danym numerem).
Prosimy osoby wbiegające do strefy zmian aby po oddaniu pałeczki kierowały się bezpośrednio do strefy drużyn by nie doprowadzać to do niechcianych zderzeń zawodników rozpoczynających i kończących bieg!

Uwaga – ostatni uczestnik sztafety (Baltazar) musi zakończyć bieg za metą (miejscem pomiaru).

BIURO ZAWODÓW = ODBIÓR PAKIETÓW
Odbiór pakietów z numerami startowymi będzie możliwy
– w sobotę 4 stycznia 2020 r. godz. od 09:00 do 16:00 oraz w niedzielę 5 stycznia 2020 r. godz. od 09:00 do 16:00 BELLA LINE Wellness Centrum Miedzyń zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 86 w Galerii Miedzyń;
– w niedzielę 6 stycznia 2020 r. godz. od 09:00 do 10:30 w Białych Błotach na placu przy Czeremchy/Chlebowej.
UPRZEJMIE I BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PAKIETÓW W DNIACH 4-5 STYCZNIA, CO ZNACZNIE USPRAWNI ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W DNIU STARTU!

Pakiety odbieramy za okazaniem dowodu tożsamości.

ODBIÓR PAKIETÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE (dowolnego uczestnika)  jest możliwy po przedstawieniu w Królewskim Biurze Zawodów podpisanego OŚWIADCZENIA (pdf)

Udział OSÓB NIEPEŁNOLETNICH w biegu możliwy jest po udzieleniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody do pobrania: ZGODA (pdf) 

KACPER jako kapitan Drużyny odbiera pałeczkę sztafetową (berłow dniu startu w Królewskim Biurze Zawodów w Białych Błotach. Pałeczki oznaczone będą numerami od 1 do 113. Po zakończeniu biegu Kacper oddaje berło i otrzymuje pakiet z medalami dla swojej Drużyny.

PAKIET STARTOWY I NAGRODY
Przygotowaliśmy pamiątkowe statuetki. Będą też nagrody od Partnerów naszego biegu. Statuetki za I, II i III miejsca drużynowo otrzyma KAŻDY z Króli będących w drużynie.
Zawody wyłonią
>w kategorii Open (miejsca I)
Króla i Królową Biegu

>w kategorii drużynowej (miejsca I, II i III)
•    drużyna Mężczyzn (M)
•    drużyna Kobiet (K)
•    drużyna Mieszana (MK)
•    drużyna Rodzinna (R)
> w kategoriach specjalnych (miejsca I):
•  Najstarszy Uczestnik
•  Najmłodszy Uczestnik

•  Drużyna o najmniejszej sumie wieku
•  Drużyna o największej sumie wieku

Po więcej informacji o pakiecie i nagrodach odsyłamy do http://bieg3kroli/nagrody/

NUMERY STARTOWE
Numery startowe 113 Drużyn Królewskich dostępne są TUTAJ LISTA STARTOWA
Kacper, Melchior i Baltazar posiadają numery oznaczone kolejno literami „K”, „M” i „B”. Prosimy o użycie numerów zgodnie z listą startową.
W pakietach odbieramy także agrafki do numerów. Numery będą naklejkami. Nie będą posiadały dziurek do pasów startowych (dziurki należy wykonać samodzielnie; w biurze dostępny będzie dziurkacz).

DEPOZYT, PARKING
Królewskie Biuro Zawodów, parking i toalety zlokalizowane będą tuż przy starcie/mecie na placu przy ulicy Czeremchy (koniec ulicy Chlebowej) w Białych Błotach. Co do depozytu – z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że najlepszym depozytem jest oczekująca w strefie zmian pozostała część Drużyny, która poda np. kurtkę Królowi, który kończy bieg. Co wyróżnia nasz bieg to parking tuż przy starcie i mecie – na tym samym placu! Można więc pozostawić swoje rzeczy w aucie.

UCZULAMY I PROSIMY, ABY NIE PARKOWAĆ NA TRASIE BIEGU!

PROGRAM

4 stycznia 2020 r. godz. 09:00-16:00
Bydgoszcz, ul. Nakielska 86, BELLA LINE Wellness Centrum Miedzyń (w Galerii Miedzyń) – Królewskie Biuro Zawodów – odbiór pakietów
Uprzejme prosimy o odbiór pakietów startowych dzień przed zawodami. Usprawni to znacznie organizację Biura Zawodów w dniu startu!
5 stycznia 2020 r. godz. 09:00-16:00
Bydgoszcz, ul. Nakielska 86, BELLA LINE Wellness Centrum Miedzyń (w Galerii Miedzyń) – Królewskie Biuro Zawodów – odbiór pakietów
Uprzejme prosimy o odbiór pakietów startowych dzień przed zawodami. Usprawni to znacznie organizację Biura Zawodów w dniu startu!
6 stycznia 2020 r. 
Białe Błota, plac przy Czeremchy
Biuro Zawodów – Białe Błota ul. Czeremchy (koniec ulicy Chlebowej)
09:00 – 10:30 – wydawanie Pakietów Startowych w Królewskim Biurze Zawodów, przyjmowanie rzeczy Uczestników biegu do depozytu. Odbiór bereł = pałeczek sztafetowych z chipami. Pałeczki będą wydawane Kapitanowi Drużyny – Kacprowi.
11:00 – otwarcie biegu
11:10 start do biegu Kacprów 3 km, następnie Melchiorów 3 km i Baltazarów 3 km
ok. 12:20 – ostatni Baltazar na mecie; Kacpry oddając pałeczki odbierają medale dla swoich Drużyn
ok. 12:30-13:00 – dekoracje zwycięzców V Biegu 3 Króli i rozdysponowanie nagród
ok. 12:00 – 13:30 poczęstunek 3 Króli
ok. 13.30 – zamknięcie Królewskiego Biura Zawodów.
Program może ulec zmianie.

WOLONTARIAT
Trasę zabezpieczać będą druhowie OSP Białe Błota.

DOJAZD
Do Białych Błot można dotrzeć samochodem, autobusem lub rowerem. Niezbędne informacje zjedziecie na stronie http://bieg3kroli.pl/dojazd/

POMIAR CZASU
Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipa mieszczonego w pałeczce sztafetowej. Pałeczki zwane berłami – do zwrotu w Królewskim Biurze Zawodów po zakończeniu biegu. Pałeczkę odbiera i zwraca Kacper. Przy zwrocie berła Kacper otrzyma medale dla Swojej Drużyny.

ZABEZPIECZENIE
Na trasie zawodów i przy mecie zapewni służba medyczna z kwalifikowanym ratownikami.

UBEZPIECZENIE
Uczestnicy: zarówno biegacze jak i wolontariusze, zostali objęci specjalną polisą na czas biegu (OWU w regulaminie).

Rejestracja