Trasa

Bieg Trzech Króli to bieg przełajowy po drogach leśnych, piaszczystych i trawie na dystansie 3x pętla ok. 3 kilometrów w Białych Błotach k. Bydgoszczy, na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz. Każda drużyna składać się będzie z 3 biegaczy-Króli, a każdy z Króli musi pokonać taką samą trasę o długości ok. 3 km.

Bieg odbędzie się w niedzielę 6 stycznia 2019 r. w dzień wolny ustawowo od pracy, dzień uroczystości kościelnej: Objawienia Pańskiego. Start do biegu o godz. 11:00 na placu (powierzchnia trawiasta) przy ul. Czeremchy w Białych Błotach.

Trasa Biegu będzie stanowiła jedną pętlę (wspólna lokalizacja startu i mety na placu przy Czeremchy).

Punkty z posiłkiem regeneracyjnym i napojami dla Uczestników będą znajdowały się przy starcie/mecie w Królewskim Miasteczku, obok Królewskiego Biura Zawodów.

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 60 minut.

Biuro Zawodów będzie mieściło się w Królewskim Miasteczku w pobliżu startu (Białe Błota, plac przy ul. Czeremchy).

W Królewskim Miasteczku będą znajdowały się także: depozyt, toalety, Królewska Jadłodajnia.

Parking bezpłatny tuż obok startu/mety (na placu przy Czeremchy).

Trasa Biegu 3 Króli w Białych Błotach:

Opis trasy biegu oraz oznaczeń na mapie:

Start i meta zlokalizowane będą na placu przy ulicy Czeremchy w Białych Błotach. Na placu znajdować się będzie Królewska Strefa Zmian (miejsca dla drużyn będą oznaczone numerami od 1 do 100). Startują w kolejności Kacpry, potem Melchiory i na końcu Baltazary, przy czym Kacpry będą startować w grupach po 20 Króli tj. według numeracji 1-20, 21-40, itd. w odstępach 1-2-minutowych.

Po pokonaniu pierwszych metrów po trawie zawodnicy wbiegają w las, a po pokonaniu ok. 3 km wracają do strefy zmian na plac.

Start biegu planowany jest na godz. 11:00 06.01.2019 r., a na ostatniego zawodnika czekamy do około 12:00. W biegu weźmie udział maksymalnie 300 biegaczy i około 30 wolontariuszów.

Podczas imprezy, nad bezpieczeństwem uczestników biegu, będą czuwali wykwalifikowani ratownicy, druhowie OSP Białe Błota, funkcjonariusze policji oraz wolontariusze.

Trasa B3K jest przełajowa o nawierzchni piaszczystej i trawiastej.

PARKINGI

Parking zlokalizowany będzie na placu przy ul. Czeremchy.

Prosimy NIE PARKOWAĆ wzdłuż trasy biegu!

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, daty, godziny i/lub miejsca Biegu 3 Króli.

 

 

Rejestracja